Người dân Thanh Hóa lay lắt cảnh… “màn trời, chiếu đất”

Hàng ngày, mọi sinh hoạt của người dân vùng lũ huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa vẫn diễn ra trên bờ đê, hoặc những khu đất cao, trường học... (Ảnh: HT)
Hàng ngày, mọi sinh hoạt của người dân vùng lũ huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa vẫn diễn ra trên bờ đê, hoặc những khu đất cao, trường học... (Ảnh: HT)