Người dân tất bật dọn dẹp sau lũ quét ở Quảng Nam

Mọi người cùng hỗ trợ chằng chống nhà cửa có nguy cơ sụp đổ. Ảnh: Thanh Chung
Mọi người cùng hỗ trợ chằng chống nhà cửa có nguy cơ sụp đổ. Ảnh: Thanh Chung
Mọi người cùng hỗ trợ chằng chống nhà cửa có nguy cơ sụp đổ. Ảnh: Thanh Chung
Lên top