Người dân tá hỏa khi phát hiện gần 100 ngôi mộ bị đập vỡ bát hương

Một bát hương ở ngôi mộ của người dân bị đập vỡ.
Một bát hương ở ngôi mộ của người dân bị đập vỡ.
Một bát hương ở ngôi mộ của người dân bị đập vỡ.
Lên top