Người dân sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để khám chữa bệnh

Sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để khám chữa bệnh. Ảnh: BHXH
Sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để khám chữa bệnh. Ảnh: BHXH
Sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để khám chữa bệnh. Ảnh: BHXH
Lên top