Người dân sống trong lo sợ vì bờ sông sạt lở nghiêm trọng