Người dân sống dưới 2 bức tường kè đá trái phép lại "kêu cứu"

Bãi chiến trường đất đá tù trên núi đổ xuống trong đợt lũ vừa qua, uy hiếp nhiều nhà dân sống bên dưới. Ảnh: Nhiệt Băng
Bãi chiến trường đất đá tù trên núi đổ xuống trong đợt lũ vừa qua, uy hiếp nhiều nhà dân sống bên dưới. Ảnh: Nhiệt Băng
Bãi chiến trường đất đá tù trên núi đổ xuống trong đợt lũ vừa qua, uy hiếp nhiều nhà dân sống bên dưới. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top