Người dân Quảng Nam gửi hơn 30 tấn nông sản cho vùng cách ly y tế ở Đà Nẵng

Quảng Nam gửi nông sản cho vùng cách ly y tế ở Đà Nẵng tạo động lực để bà con vượt qua khó khăn. Ảnh: Thanh Chung
Quảng Nam gửi nông sản cho vùng cách ly y tế ở Đà Nẵng tạo động lực để bà con vượt qua khó khăn. Ảnh: Thanh Chung
Quảng Nam gửi nông sản cho vùng cách ly y tế ở Đà Nẵng tạo động lực để bà con vượt qua khó khăn. Ảnh: Thanh Chung
Lên top