Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Người dân phát hiện một thi thể dưới hồ Xuân Hương

Vị trí phát hiện thi thể nạn nhân xấu số.
Vị trí phát hiện thi thể nạn nhân xấu số.