Người dân phản đối phương án giải quyết vườn đào "chết trắng"

Thống kê ban đầu, tổng số cây đào Tết thiệt hại do bụi từ tuyến đường 401 thi công là 1.240 cây. Ảnh Đặng Luân
Thống kê ban đầu, tổng số cây đào Tết thiệt hại do bụi từ tuyến đường 401 thi công là 1.240 cây. Ảnh Đặng Luân
Thống kê ban đầu, tổng số cây đào Tết thiệt hại do bụi từ tuyến đường 401 thi công là 1.240 cây. Ảnh Đặng Luân
Lên top