Người đàn ông tử vong bất thường trong rẫy tiêu

Ông Tự tử vong sau khi vào rẫy cà phê.
Ông Tự tử vong sau khi vào rẫy cà phê.