Người đàn ông treo cổ trên cây ngay trước siêu thị ở Bình Dương

Hiện trường vụ người đàn ông treo cổ trước siêu thị. Ảnh: Đình Trọng
Hiện trường vụ người đàn ông treo cổ trước siêu thị. Ảnh: Đình Trọng
Hiện trường vụ người đàn ông treo cổ trước siêu thị. Ảnh: Đình Trọng
Lên top