Nghệ An:

Người đàn ông treo cổ tại trụ sở công an xã