Người đàn ông nằm trong cốp xe ôtô để qua chốt phòng dịch COVID-19

Người đàn ông nằm sau cốp xe ôtô nhằm qua chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở Hà Tĩnh. Ảnh: CA.
Người đàn ông nằm sau cốp xe ôtô nhằm qua chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở Hà Tĩnh. Ảnh: CA.
Người đàn ông nằm sau cốp xe ôtô nhằm qua chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở Hà Tĩnh. Ảnh: CA.
Lên top