Người đàn ông đứt lìa đầu do va chạm với tàu hỏa

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.