Người đàn ông chở bạn gái đi chơi trung thu bị đâm nguy kịch giờ ra sao?

Chở bạn gái đi chơi Trung thu, bị đâm nguy kịch.
Chở bạn gái đi chơi Trung thu, bị đâm nguy kịch.