Người đàn ông bất ngờ nhảy qua lan can tầng 2 bệnh viện, tử vong

Khu vực diễn ra vụ việc.
Khu vực diễn ra vụ việc.
Khu vực diễn ra vụ việc.