Người dân ở Quảng Trị được hỗ trợ xây dựng nhà phòng chống thiên tai

Ông Lê Quang Lam (thứ 3 từ phải sang)– Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị trao thiết kế ngôi nhà cho người dân ở huyện Hướng Hóa. Ảnh: KH.
Ông Lê Quang Lam (thứ 3 từ phải sang)– Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị trao thiết kế ngôi nhà cho người dân ở huyện Hướng Hóa. Ảnh: KH.
Ông Lê Quang Lam (thứ 3 từ phải sang)– Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị trao thiết kế ngôi nhà cho người dân ở huyện Hướng Hóa. Ảnh: KH.
Lên top