Người dân ở huyện miền núi Quảng Trị hoãn tiệc cưới để phòng dịch COVID-19

Ảnh cưới anh Giang và chị Phương. Ảnh: NVCC.
Ảnh cưới anh Giang và chị Phương. Ảnh: NVCC.
Ảnh cưới anh Giang và chị Phương. Ảnh: NVCC.
Lên top