Người dân ở dự án hồ thuỷ lợi Krông Pách thượng đi bầu cử lại với tỉ lệ cao

Lên top