Người dân nườm nượp kéo về Lăng Bác trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5