Người dân nhiều phường ở Hà Nội được phát "phiếu ra đường"

Nhiều phường trên địa bàn Hà Nội phát phiếu ra đường, phiếu đi chợ cho người dân trong thời gian giãn cách xã hội. Ảnh: Hà Phương
Nhiều phường trên địa bàn Hà Nội phát phiếu ra đường, phiếu đi chợ cho người dân trong thời gian giãn cách xã hội. Ảnh: Hà Phương
Nhiều phường trên địa bàn Hà Nội phát phiếu ra đường, phiếu đi chợ cho người dân trong thời gian giãn cách xã hội. Ảnh: Hà Phương
Lên top