Người dân nhiều địa phương chưa đáp ứng yêu cầu học trực tuyến

Số bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 tại Quảng Bình tăng cao trong hơn 1 tuần nay. Ảnh: LPL
Số bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 tại Quảng Bình tăng cao trong hơn 1 tuần nay. Ảnh: LPL
Số bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 tại Quảng Bình tăng cao trong hơn 1 tuần nay. Ảnh: LPL
Lên top