Người dân, nhân viên vệ sinh Đà Nẵng bới rác tìm 29 cuốn hộ chiếu

Hàng chục người dân và nhân viên Xí nghiệp quản lý bãi rác Khánh Sơn đã giúp tìm thấy 27 hộ chiếu bị mất ngày cận Tết
Hàng chục người dân và nhân viên Xí nghiệp quản lý bãi rác Khánh Sơn đã giúp tìm thấy 27 hộ chiếu bị mất ngày cận Tết
Hàng chục người dân và nhân viên Xí nghiệp quản lý bãi rác Khánh Sơn đã giúp tìm thấy 27 hộ chiếu bị mất ngày cận Tết
Lên top