Người dân Nghệ An nộp hơn 630 tỉ đồng tiền điện trong tháng 6

Nắng nóng khốc liệt, khô hạn kéo dài là nguyên nhân tiền điện các hộ gia đình tăng vọt. Ảnh: Trần Tuyên
Nắng nóng khốc liệt, khô hạn kéo dài là nguyên nhân tiền điện các hộ gia đình tăng vọt. Ảnh: Trần Tuyên
Nắng nóng khốc liệt, khô hạn kéo dài là nguyên nhân tiền điện các hộ gia đình tăng vọt. Ảnh: Trần Tuyên
Lên top