Người dân Nam Ô (Đà Nẵng) bắt được cá sủ vàng quý hiếm

Sau hàng chục năm đi biển, người dân Nam Ô (Đà Nẵng) mới bắt được cá sủ vàng quý hiếm. Ảnh: P.T
Sau hàng chục năm đi biển, người dân Nam Ô (Đà Nẵng) mới bắt được cá sủ vàng quý hiếm. Ảnh: P.T
Sau hàng chục năm đi biển, người dân Nam Ô (Đà Nẵng) mới bắt được cá sủ vàng quý hiếm. Ảnh: P.T
Lên top