Người dân Nam Bộ bắt đầu đi tảo mộ, mời ông bà về ăn tết

Từ ngày 20 đến 30 tháng chạp hàng năm, người dân miền Nam đều đi Tảo mộ.
Từ ngày 20 đến 30 tháng chạp hàng năm, người dân miền Nam đều đi Tảo mộ.
Từ ngày 20 đến 30 tháng chạp hàng năm, người dân miền Nam đều đi Tảo mộ.
Lên top