Người dân muốn trực tiếp chất vấn công ty Rạng Đông về ảnh hưởng thuỷ ngân

Người dân mong muốn được đối thoại với doanh nghiệp. Ảnh: HT
Người dân mong muốn được đối thoại với doanh nghiệp. Ảnh: HT
Người dân mong muốn được đối thoại với doanh nghiệp. Ảnh: HT
Lên top