Người dân miền núi đợi chờ trong nhiều giờ để đón "ATM gạo di động"

Lên top