Người dân mệt mỏi vì cài quá nhiều app khai báo, TPHCM nói gì?

Người dân TPHCM khai báo qua app khi di chuyển ra đường. Ảnh: Thanh Vũ
Người dân TPHCM khai báo qua app khi di chuyển ra đường. Ảnh: Thanh Vũ
Người dân TPHCM khai báo qua app khi di chuyển ra đường. Ảnh: Thanh Vũ
Lên top