Người dân lùng bắt và bán bọ ba sọc: Sơ sẩy là có thể mất mạng

Hình ảnh sâu ban miêu có thể gây ngộ độc, tử vong. Ảnh: IT
Hình ảnh sâu ban miêu có thể gây ngộ độc, tử vong. Ảnh: IT
Hình ảnh sâu ban miêu có thể gây ngộ độc, tử vong. Ảnh: IT
Lên top