Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trở về Thủ đô sau nghỉ lễ

Từ trong các bến xe cho đến ngoài đường, ai cũng “tay xách nách mang” đồ đạc lỉnh kỉnh. 
Từ trong các bến xe cho đến ngoài đường, ai cũng “tay xách nách mang” đồ đạc lỉnh kỉnh. 
Từ trong các bến xe cho đến ngoài đường, ai cũng “tay xách nách mang” đồ đạc lỉnh kỉnh. 
Lên top