Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Người dân lỉnh kỉnh đồ, chen nhau lên xe về quê nghỉ Tết