Người dân lại ngăn cản chủ đầu tư làm dự án điện gió Đắk N’Drung1, Đắk Nông

Lên top