Người dân lại bị voọc tấn công khi di chuyển trên đường Hồ Chí Minh

Người dân bị voọc tấn công phải vào trạm y tế băng bó vết thương. Ảnh: CTV.
Người dân bị voọc tấn công phải vào trạm y tế băng bó vết thương. Ảnh: CTV.
Người dân bị voọc tấn công phải vào trạm y tế băng bó vết thương. Ảnh: CTV.
Lên top