Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Người dân Kon Tum đu cáp treo qua sông