Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Người dân không sử dụng cá chết ở hồ Tây làm thực phẩm