Người dân không mặn mà với cấp, đổi giấy phép lái xe trực tuyến - vì sao?

Điểm tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi bằng lái xe tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Ảnh: ĐT
Điểm tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi bằng lái xe tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Ảnh: ĐT
Điểm tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi bằng lái xe tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Ảnh: ĐT
Lên top