Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Người dân không đồng tình kết luận nguyên nhân cá chết do mưa