Người dân không đeo khẩu trang xô xát với bảo vệ bệnh viện

Người dân tát bảo vệ bệnh viện khi bị ngăn không cho vào thăm bệnh nhân. Ảnh: YT.
Người dân tát bảo vệ bệnh viện khi bị ngăn không cho vào thăm bệnh nhân. Ảnh: YT.
Người dân tát bảo vệ bệnh viện khi bị ngăn không cho vào thăm bệnh nhân. Ảnh: YT.
Lên top