Người dân kêu khó, Hải Phòng "nới" quy định kiểm soát người vào thành phố

Người vào TP.Hải Phòng từ 6.2 cần có xác nhận của UBND cấp xã hoặc Trưởng Công an cấp xã. Ảnh Mai Dung
Người vào TP.Hải Phòng từ 6.2 cần có xác nhận của UBND cấp xã hoặc Trưởng Công an cấp xã. Ảnh Mai Dung
Người vào TP.Hải Phòng từ 6.2 cần có xác nhận của UBND cấp xã hoặc Trưởng Công an cấp xã. Ảnh Mai Dung
Lên top