Người dân hưởng tiện ích khi sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID

Cán bộ y tế kiểm tra ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID của người bệnh. Ảnh: BHXH
Cán bộ y tế kiểm tra ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID của người bệnh. Ảnh: BHXH
Cán bộ y tế kiểm tra ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID của người bệnh. Ảnh: BHXH
Lên top