Người dân hưởng lợi gì khi cơ sở dữ liệu quốc gia vận hành từ ngày mai 1.7?

Việc hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia vận hành chính thức từ ngày mai, người dân sẽ có nhiều lợi ích. Ảnh: V.Dũng
Việc hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia vận hành chính thức từ ngày mai, người dân sẽ có nhiều lợi ích. Ảnh: V.Dũng
Việc hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia vận hành chính thức từ ngày mai, người dân sẽ có nhiều lợi ích. Ảnh: V.Dũng
Lên top