Người dân “hốt hoảng” vì dự án trạm ép rác đặt cạnh khu dân cư

Trạm ép rác nằm giữa hai đường dây cao thế gồm 220KV và 500KV chạy song song. Ảnh BD.
Trạm ép rác nằm giữa hai đường dây cao thế gồm 220KV và 500KV chạy song song. Ảnh BD.
Trạm ép rác nằm giữa hai đường dây cao thế gồm 220KV và 500KV chạy song song. Ảnh BD.
Lên top