Người dân hốt hoảng khi cây sắt lớn bỗng dưng rơi đè lên nhà

Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.
Lên top