Người dân Hải Phòng đề xuất thả thêm thiên nga trong hồ Tam Bạc

Thiên nga được thả trên sông Tam Bạc.
Thiên nga được thả trên sông Tam Bạc.
Thiên nga được thả trên sông Tam Bạc.
Lên top