Người dân Hà Tĩnh lập bàn thờ tướng Đồng Sỹ Nguyên ở chiến trường xưa

Người dân xếp hàng dài chờ viếng
Người dân xếp hàng dài chờ viếng
Người dân xếp hàng dài chờ viếng

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top