Người dân Hà Nội xóa tên tự phát "đường Huyndai" trên biển hiệu quảng cáo

Người dân xóa tên đường Huyndai trên biển hiệu.
Người dân xóa tên đường Huyndai trên biển hiệu.
Người dân xóa tên đường Huyndai trên biển hiệu.
Lên top