Người dân Hà Nội lo lắng vì nhiều nắp cống liên tục bị đánh cắp

Lên top