Người dân giao nộp cá thể vượn đen má trắng quý hiếm

Cá thể vượn quý hiếm mà người dân giao nộp để thả về Vườn Quốc gia Vũ Quang. Ảnh: TT.
Cá thể vượn quý hiếm mà người dân giao nộp để thả về Vườn Quốc gia Vũ Quang. Ảnh: TT.
Cá thể vượn quý hiếm mà người dân giao nộp để thả về Vườn Quốc gia Vũ Quang. Ảnh: TT.
Lên top