Người dân dùng bom xăng "chiến đấu" với cát tặc

Người dân căng băng rôn phản đối cát tặc.
Người dân căng băng rôn phản đối cát tặc.