Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Người dân dùng bom xăng "chiến đấu" với cát tặc

Người dân căng băng rôn phản đối cát tặc.
Người dân căng băng rôn phản đối cát tặc.